START i META: Klonówiec

UWAGI:
Jedź z Leszna do Lipna i przy torach kolejowych skręć w prawo do Klonówca.
Jedź główną drogą (w lewo i w prawo) aż miniesz kapliczkę. Zaparkuj przy dawnym dworku.
Idź dalej w kierunku lasu aż do Goniembic do drogi asfaltowej za kościołem.
Na drodze asfaltowej idź w prawo i po około 50 metrach skręć ponownie w prawo i wróć do Klonówca.