Proponowane skrzynki do znalezienia
(trasa do pokonania rowerem liczona jest tam i z powrotem)


NR SKRZYNKISCHOWAŁSZANSA ODSZUKANIASEZONSZUKALITRASAMAPA DOJAZDU

Wygląda na to, że nie ma nowych skrzynek w pobliżu tej miejscowości.
Możesz zmienić miejsce startowe na inną miejscowość.

Dobrym pomysłem jest schowanie pierwszej skrzynki w tym regionie
lub zorganizowanie tutaj gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbów.